Ochrana osobních údajů

Tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1) Správcem Vašich osobních údajů je Kateřina Skořepová, IČO: 5074100. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: svatebnifiore@seznam.cz

2) Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody. Dále také jméno, příjmení, telefon a adresu osob uvedených jako příjemci zásilky. 

3) Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu, nezbytnosti pro plnění námi poskytovaných služeb, nezbytnosti pro plnění Vámi objednaných služeb.

4) Dále zpracováváme zpravidla Vaše citlivé údaje v rámci objednaného produktu.  

5) Vaše citlivé údaje zpracováváme na základě: výslovného souhlasu.

6) Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží.

7) Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

8) Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

9) K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o naše kurýry.

10) Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. 

11) Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.